RIDECAR formular za prijavu

1990
3
3
3

Kao podnositelj prijave za posao, suglasan sam da
RIDECAR d.o.o., Vrbanjska 4, Zagreb, može koristiti moje osobne podatke u svrhu zapošljavanja i evidencije prijava, te da se u druge svrhe podaci ne mogu koristiti.